Giải Oscar cho thiết kế phục trang xuất sắc nhất

Giải Oscar cho thiết kế trang phục là một trong các giải Oscar được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh trao tặng hàng năm cho người thiết kế trang phục cho từng phim được cho là xuất sắc nhất. Giải này được trao từ năm 1948, khi đó chia ra 2 giải cho phim trắng đen và phim màu.

Dưới đây là danh sách các người thiết kế và tên các phim đoạt giải ở hàng đầu, tiếp theo là tên các người và phim được đề cử:

Thập niên 1940Sửa đổi

Thập niên 1950Sửa đổi

Từ năm 1957 chỉ có một loại giải.

Từ năm 1959 giải lại chia thành hai loại:

Thập niên 1960Sửa đổi

Từ năm 1967 lại nhập chung thành một loại giải:

Thập niên 1970Sửa đổi

Thập niên 1980Sửa đổi

Thập niên 1990Sửa đổi

Thập niên 2000Sửa đổi

Tham khảoSửa đổi