Giải Oscar cho truyện gốc hay nhất

Giải Oscar cho truyện gốc hay nhất là một trong các giải Oscar được phát cho truyện gốc hay nhất từ năm 1928 tới năm 1956, từ năm 1957 thể loại này bị bãi bỏ để dành ưu tiên cho Giải Oscar cho kịch bản gốc hay nhất được trao từ năm 1940.

Dưới đây là danh sách các phim và các tác giả đoạt giải từng năm, tiếp theo là các phim và các tác giả được đề cử trong cùng năm đó:

Thập niên 1920Sửa đổi

Thập niên 1930Sửa đổi

Thập niên 1940Sửa đổi

Thập niên 1950Sửa đổi

Tham khảoSửa đổi