Mở trình đơn chính

Giải PFCS cho kịch bản gốc hay nhất

Giải PFCS cho kịch bản gốc hay nhất là một giải của Hội các nhà phê bình phim thành phố Phoenix (Hoa Kỳ) dành cho kịch bản gốc của một phim, được bầu chọn là hay nhất. Giải này được lập từ năm 2000.

Các kịch bản hay nhấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi