Giải Pacem in Terris là một giải thưởng hòa bình của Công giáo Hoa Kỳ, được trao hàng năm để tưởng nhớ tông thư "Pacem in Terris" (Hòa bình trên Trái đất) (1963) của giáo hoàng Gioan XXIII.[1]

Giải Pacem in Terris do "Hội đồng Công giáo liên chủng tộc Davenport"[1] của giáo phận Davenport thuộc tiểu bang Iowa (Hoa Kỳ) khởi xướng từ năm 1964. Từ năm 1976, giải do "Liên hiệp Pacem in Terris" của Quad Cities. Năm 2005, Liên hiệp gồm giáo phận Davenport, Đại học St. Ambrose, Augustana College (Illinois), "Churches United of the Quad-Cities", và Congregation of the Humility of Mary.

Có sáu người đoạt giải này[2], cũng đã đoạt Giải Nobel Hòa bình.

Các người đoạt giảiSửa đổi

Dưới đây là danh sách người đoạt giải:[1]

Các người đoạt giải khácSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi