Giải Phổ học Edgar Bright Wilson

Giải Phổ học Edgar Bright Wilson là một giải thưởng của Hội Hóa học Hoa Kỳ, được trao hàng năm cho những người có "thành tựu xuất sắc trong khoa Phổ học cơ bản hay Phổ học ứng dụng trong Hóa học".

Giải này được trao lần đầu năm 1997 và được đặt theo tên nhà Hóa lý và nhà Phổ học tiên phong người Mỹ Edgar Bright Wilson.

Các người đoạt giảiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi