Giải Pulitzer cho tác phẩm lịch sử

Giải Pulitzer cho tác phẩm lịch sử (tiếng Anh: Pulitzer Prize for History) là một giải thưởng văn học của Hoa Kỳ được thiết lập năm 1917, dành cho những tác phẩm xuất sắc về lịch sử Hoa Kỳ. Nhiều sách lịch sử cũng được trao trong các Giải Pulitzer cho tác phẩm phi hư cấu nói chungGiải Pulitzer cho Tiểu sử và Tự truyện

Tính đến nay, có ba người đã đoạt giải này 2 lần:

Những người đoạt giải[1]Sửa đổi

Thập niên 1910Sửa đổi

Thập niên 1920Sửa đổi

Thập niên 1930Sửa đổi

Thập niên 1940Sửa đổi

Thập niên 1950Sửa đổi

Thập niên 1960Sửa đổi

Thập niên 1970Sửa đổi

Thập niên 1980Sửa đổi

Thập niên 1990Sửa đổi

Thập niên 2000Sửa đổi

Thập niên 2010Sửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ The Pulitzer Prize for History
  2. ^ “History”. The Pulitzer Prizes. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2015.