Mở trình đơn chính

Giải SDFCS cho kịch bản gốc hay nhất

Giải SDFCS cho kịch bản gốc hay nhất là một trong các giải của SDFCS dành cho kịch bản gốc của một phim, được bầu chọn là hay nhất. Giải này được lập từ năm 1997.

Các kịch bản phim đoạt giảiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi