Mở trình đơn chính

Giải Sao Thổ cho kịch bản xuất sắc nhất

Giải Sao Thổ cho kịch bản hay nhất là một trong các giải Sao Thổ dành cho kịch bản của một phim thuộc loại kinh dị, tưởng tượng hoặc khoa học viễn tưởng, được bầu chọn là xuất sắc nhất. Giải này được lập từ năm 1974.

Các người và phim đoạt giảiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi