Giải Sao Thổ cho loạt phim truyền hình cáp hay nhất

Giải Sao Thổ cho loạt phim truyền hình cáp hay nhất là một trong các giải Sao Thổ dành cho loạt phim nhiều tập chiếu trên TV cáp quang, được bầu chọn là hay nhất. Giải này được lập từ năm 1996.

Các phim đoạt giải & được đề cửSửa đổi

Tham khảoSửa đổi