Giải Sao Thổ cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trên truyền hình

Giải Sao Thổ cho nữ diễn viên chính truyền hình xuất sắc nhất là một trong các giải Sao Thổ dành cho nữ diễn viên đóng vai chính trong một phim hoặc chương trình truyền hình được bầu chọn là xuất sắc nhất. Giải này được lập từ năm 1996.

Các người đoạt giải & được đề cửSửa đổi

Thập niên 1990Sửa đổi

Thập niên 2000Sửa đổi

Tham khảoSửa đổi