Giải Sao Thổ cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trên truyền hình

Giải Sao Thổ cho nữ diễn viên phụ truyền hình xuất sắc nhất là một trong các giải Sao Thổ dành cho nữ diễn viên đóng vai phụ trong một phim hoặc chương trình truyền hình, được bầu chọn là xuất sắc nhất. Giải này được lập từ năm 1999.

Các người đoạt giải & được đề cử sửa

Tham khảo sửa