Mở trình đơn chính

Giải Sao Thổ cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Giải Sao Thổ cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất là một trong các giải Sao Thổ dành cho nam diễn viên đóng vai phụ trong một phim, được bầu chọn là xuất sắc nhất. Giải này được lập từ năm 1974.

Các người đoạt giảiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi