Giải Sao Thổ cho nhạc phim hay nhất

Giải Sao Thổ cho nhạc phim hay nhất là một trong các giải Sao Thổ dành cho nhạc phim được bầu chọn là hay nhất. Giải này được lập từ năm 1973.

Các người & phim đoạt giảiSửa đổi

Năm Nhạc sĩ Phim
1973 Bernard Herrmann (Người đoạt giải sự nghiệp)
1974/75 Miklós Rózsa (Người đoạt giải sự nghiệp)
1976 David Raksin (Người đoạt giải sự nghiệp)
1977 John Williams (đồng hạng)

John Williams

Star Wars

Close Encounters of the Third Kind

1978 John Williams Superman: The Movie
1979 Miklós Rózsa Time After Time
1980 John Barry Somewhere in Time
1981 John Williams Raiders of the Lost Ark
1982 John Williams E.T. the Extra-Terrestrial
1983 James Horner Brainstorm
1984 Jerry Goldsmith Gremlins
1985 Bruce Broughton Young Sherlock Holmes
1986 Alan Menken Little Shop of Horrors
1987 Alan Silvestri Predator
1988 Christopher Young Hellbound: Hellraiser II
1989/90 Alan Silvestri Back to the Future Part III
1991 Loek Dikker Body Parts
1992 Angelo Badalamenti Twin Peaks: Fire Walk With Me
1993 Danny Elfman The Nightmare Before Christmas
1994 Howard Shore Ed Wood
1995 John Ottman The Usual Suspects
1996 Danny Elfman Mars Attacks!
1997 Danny Elfman Men in Black
1998 John Carpenter John Carpenter's Vampires
1999 Danny Elfman Sleepy Hollow
2000 James Horner How the Grinch Stole Christmas!
2001 John Williams A.I.
2002 Danny Elfman Spider-Man
2003 Howard Shore The Lord of the Rings: The Return of the King
2004 Alan Silvestri Van Helsing
2005 John Williams Star Wars Episode III: Revenge of the Sith
2006 John Ottman Superman Returns
2007 Alan Menken Enchanted

Tham khảoSửa đổi