Giải Sinh học phân tử của Viện hàn lâm Khoa học quốc gia Hoa Kỳ

Giải Sinh học phân tử của Viện hàn lâm Khoa học quốc gia Hoa Kỳ là một giải thưởng của Viện hàn lâm Khoa học quốc gia Hoa Kỳ dành cho "việc phát hiện đáng chú ý trong lãnh vực Sinh học phân tử gần đây của một nhà khoa học Hoa Kỳ trẻ". Giải này được trao hàng năm, từ năm 1962.

Các người đoạt giảiSửa đổi

Nguồn: NAS

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi