Giải Tinh thần độc lập cho đạo diễn xuất sắc nhất

Giải Tinh thần độc lập cho đạo diễn xuất sắc nhất là một trong các giải Tinh thần độc lập dành cho đạo diễn của một phim độc lập, được bầu chọn là xuất sắc nhất. Giải này được lập từ năm 1990.

Các người đoạt giải & được đề cửSửa đổi

Thập niên 1990Sửa đổi

Thập niên 2000Sửa đổi

Bản mẫu:IS Awards Chron

Tham khảoSửa đổi