Giải Tinh thần độc lập cho kịch bản hay nhất

Giải Tinh thần độc lập cho kịch bản hay nhất là một trong các giải Tinh thần độc lập dành cho kịch bản phim không sản xuất ở Hollywood, được bầu chọn là hay nhất. Giải này được lập từ năm 2000.

Kịch bản đoạt giải & được đề cử sửa

Bản mẫu:IS Awards Chron

Tham khảo sửa