Giải Tinh thần độc lập cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Giải Tinh thần độc lập cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là một trong các giải Tinh thần độc lập dành cho nữ diễn viên đóng vai chính trong một phim độc lập, được bầu chọn là xuất sắc nhất. Giải này được lập từ năm 1985.

Các người đoạt giải & được đề cử Sửa đổi

Thập niên 1980 Sửa đổi

Thập niên 1990 Sửa đổi

Thập niên 2000 Sửa đổi

Bản mẫu:IS Awards Chron

Tham khảo Sửa đổi