Giải Tinh thần độc lập cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

Giải Tinh thần độc lập cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất là một trong các giải Tinh thần độc lập dành cho nữ diễn viên đóng vai phụ trong một phim độc lập, được bầu chọn là xuất sắc nhất. Giải này được lập từ năm 1987.

Các người đoạt giải & được đề cử sửa

Thập niên 1980 sửa

Thập niên 1990 sửa

Thập niên 2000 sửa

Bản mẫu:IS Awards Chron

Tham khảo sửa