Giải Tinh thần độc lập cho phim hay nhất

Giải Tinh thần độc lập cho phim hay nhất là một trong các giải Tinh thần độc lập được trao hàng năm cho một phim độc lập, được bầu chọn là hay nhất. Giải này được lập từ năm 1985.

Các phim đoạt giải & được đề cử Sửa đổi

Thập niên 1980 Sửa đổi

Thập niên 1990 Sửa đổi

Thập niên 2000 Sửa đổi

Bản mẫu:IS Awards Chron

Tham khảo Sửa đổi