Giải Tinh thần độc lập cho quay phim xuất sắc nhất

Giải Tinh thần độc lập cho quay phim xuất sắc nhất là một trong các giải Tinh thần độc lập dành cho quay phim độc lập (ngoài Hollywood), được bầu chọn là xuất sắc nhất. Giải này được lập từ năm 1986.

Các người đoạt giải & được đề cử Sửa đổi

Thập niên 1980 Sửa đổi

1986

1987

1988

1989

Thập niên 1990 Sửa đổi

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi

Bản mẫu:IS Awards Chron