Giải Tom W. Bonner về Vật lý hạt nhân

Giải Tom W. Bonner về Vật lý hạt nhân là một giải thưởng hàng năm của ban Vật lý hạt nhân thuộc Hội Vật lý Hoa Kỳ được thiết lập năm 1964, để tưởng nhớ nhà vật lý Tom W. Bonner (1910-1961).

Mục đích của giải là:

Công nhận và khuyến khích công trình nghiên cứu thực nghiệm xuất sắc trong Vật lý hạt nhân, trong đó có việc phát triển một phương pháp, một kỹ thuật, hoặc một thiết bị đóng góp đáng kể vào việc nghiên cứu vật lý hạt nhân theo cách chung.

Giải thưởng gồm một Bằng chứng nhận và khoản tiền là 7.500 dollar Mỹ, được trao cho thành tựu cá nhân trong nghiên cứu thực nghiệm, nhưng cũng có thể trao cho công trình nghiên cứu lý thuyết và cho một nhóm người có đóng góp vào một việc hoàn thành đơn lẻ.

Các người đoạt giải sửa

Nguồn: American Physical Society

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa