Giải Wolf về Hóa học

Giải Wolf về Hóa học (tiếng Anh: Wolf Prize in Chemistry) là một trong 6 giải thưởng của Quỹ Wolf, được trao hàng năm cho các phát hiện và thành tựu trong lãnh vực Hóa học, từ năm 1978. Các giải thưởng khác của Quỹ Wolf là Giải Wolf về Nông nghiệp, Giải Wolf về Toán học, Giải Wolf về Y học, giải Wolf về Vật lýGiải Wolf về Nghệ thuật.

Danh sách các người đoạt giải[1] sửa

Năm Tên Quốc tịch Ghi chú
1978 Carl Djerassi   Hoa Kỳ
1979 Herman Mark   Áo /   Hoa Kỳ
1980 Henry Eyring   México /   Hoa Kỳ
1981 Joseph Chatt   Anh
1982 John Charles Polanyi   Canada
George C. Pimentel   Hoa Kỳ
1983/4 Herbert S. Gutowsky   Hoa Kỳ
Harden M. McConnell   Hoa Kỳ
John S. Waugh   Hoa Kỳ
1984/5 Rudolph A. Marcus   Canada /   Hoa Kỳ
1986 Elias James Corey   Hoa Kỳ
Albert Eschenmoser   Thụy Sĩ
1987 David C. Phillips
David M. Blow
  Anh
  Anh
1988 Joshua Jortner
Raphael David Levine
  Israel
  Israel
1989 Duilio Arigoni
Alan R. Battersby
  Thụy Sĩ
  Anh
1990 Không trao giải
1991 Richard R. Ernst   Thụy Sĩ
Alexander Pines   Rhodesia /   Hoa Kỳ
1992 John Pople   Anh
1993 Ahmed Hassam Zewail   Ai Cập /   Hoa Kỳ
1994/5 Richard Lerner
Peter Schultz
  Hoa Kỳ
  Hoa Kỳ
1995/6 Gilbert Stork
Samuel J. Danishefsky
  Hoa Kỳ
  Hoa Kỳ
1996/7 Không trao giải
1998 Gerhard Ertl
Gabor A. Somorjai
  Đức
  Hungary
1999 Raymond U. Lemieux   Canada
2000 Frank Albert Cotton   Hoa Kỳ
2001 Henri B. Kagan
Ryoji Noyori
K. Barry Sharpless
  Pháp
  Nhật Bản
  Hoa Kỳ
2002/3 Không trao giải
2004 Harry B. Gray   Hoa Kỳ
2005 Richard N. Zare   Hoa Kỳ
2006/7 Ada Yonath
George Feher
  Israel
  Hoa Kỳ
2008 William E. Moerner
Allen J. Bard
  Hoa Kỳ
  Hoa Kỳ
2009 Không trao giải
2010 Không trao giải
2011 Stuart A. Rice
Ching W. Tang
Krzysztof Matyjaszewski
  Hoa Kỳ;
  Hoa Kỳ;
  Ba Lan /   Hoa Kỳ
2012 A. Paul Alivisatos[2]   Hoa Kỳ
Charles M. Lieber[3]   Hoa Kỳ
2013 Robert S. Langer   Hoa Kỳ
2014 Chi-Huey Wong   Taiwan
2015 Không trao giải

Tham khảo sửa

  1. ^ Wolf Prize Recipients in Chemistry
  2. ^ Berkeley Lab
  3. ^ “Lieber Research Group”. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 1 năm 2017. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2015.

Liên kết ngoài sửa