Giải của Hội phê bình phim New York cho kịch bản hay nhất

Giải của Hội phê bình phim New York cho kịch bản hay nhất là một giải trao hàng năm của Hội phê bình phim New York dành cho kịch bản hay nhất. Giải này mới được thiết lập từ năm 2000.

Dưới đây là danh sách các phim và người đoạt giải:

Thập niên 2000Sửa đổi

Năm Phim đoạt giải Người viết Nguồn
2000 You Can Count On Me Kenneth Lonergan
2001 Gosford Park Julian Fellowes
2002 Adaptation. CharlieDonald Kaufman book của Susan Orlean
2003 The Secret Lives of Dentists Craig Lucas novella của Jane Smiley
2004 Sideways Alexander PayneJim Taylor novel của Rex Pickett
2005 The Squid and the Whale Noah Baumbach
2006 The Queen Peter Morgan
2007 No Country for Old Men Ethan Coen and Joel Coen novel của Cormac McCarthy
2008 Rachel Getting Married Jenny Lumet

Bản mẫu:NYFCC Awards Chron

Tham khảoSửa đổi