Giải của Hội phê bình phim New York cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Giải của Hội phê bình phim New York cho nữ diễn viên xuất sắc nhất (New York Film Critics Circle Award for Best Actress) là một trong các giải thưởng của Hội phê bình phim New York (New York Film Critics Circle) để vinh danh các nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất:

Những người đoạt giải Sửa đổi

Thập niên 1930 Sửa đổi

Thập niên 1940 Sửa đổi

Thập niên 1950 Sửa đổi

Thập niên 1960 Sửa đổi

Thập niên 1970 Sửa đổi

Thập niên 1980 Sửa đổi

Thập niên 1990 Sửa đổi

Thập niên 2000 Sửa đổi

Thập niên 2010 Sửa đổi

Bản mẫu:NYFCC Awards Chron

Tham khảo Sửa đổi