Giải của Hội phê bình phim New York cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Giải của Hội phê bình phim New York cho nữ diễn viên xuất sắc nhất (New York Film Critics Circle Award for Best Actress) là một trong các giải thưởng của Hội phê bình phim New York (New York Film Critics Circle) để vinh danh các nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất:

Những người đoạt giảiSửa đổi

Thập niên 1930Sửa đổi

Thập niên 1940Sửa đổi

Thập niên 1950Sửa đổi

Thập niên 1960Sửa đổi

Thập niên 1970Sửa đổi

Thập niên 1980Sửa đổi

Thập niên 1990Sửa đổi

Thập niên 2000Sửa đổi

Thập niên 2010Sửa đổi

Bản mẫu:NYFCC Awards Chron

Tham khảoSửa đổi