Giải của Hội phê bình phim New York cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Giải của Hội phê bình phim New York cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (tiếng Anh: New York Film Critics Circle Award for Best Supporting Actor) là một trong các giải thưởng của Hội phê bình phim New York phát hàng năm cho các Nam diễn viên được Hội bầu chọn là xuất sắc nhất trong năm.

Giải này được phát từ năm 1969.

Các người đoạt giảiSửa đổi

Thập niên 1960Sửa đổi

trong phim Easy Rider

Thập niên 1970Sửa đổi

trong phim Little Big Man
trong phim The Last Picture Show
trong phim The Godfather
trong phim Bang the Drum Slowly
trong phim Stavisky
trong phim Hearts of the West
trong phim All the President's Men
trong phim Julia
trong phim The Deer Hunter
trong phim Being There

Thập niên 1980Sửa đổi

trong phim Raging Bull
trong phim Arthur
trong phim The World According to Garp
trong phim Terms of Endearment
trong phim Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes
trong phim Out of Africa
trong phim My Beautiful Laundrette
trong phim A Room with a View
trong phim Street Smart
trong phim Married to the Mob
trong phim Tucker: The Man and his Dream
trong phim Crimes and Misdemeanors

Thập niên 1990Sửa đổi

trong phim Longtime Companion
trong phim Jungle Fever
trong phim Unforgiven
trong phim Schindler's List
trong phim Ed Wood
trong phim Outbreak
trong phim Kansas City
trong phim Boogie Nights
trong phim Rushmore
trong phim Being John Malkovich

Thập niên 2000Sửa đổi

trong phim Traffic
trong phim Ghost World
trong phim Far From Heaven
trong phim A Mighty Wind
trong phim Closer
trong phim A History of Violence
trong phim Little Children
trong phim No Country for Old Men
trong phim Milk

Bản mẫu:NYFCC Awards Chron

Tham khảoSửa đổi