Giải của Hội phê bình phim New York cho nam diễn viên xuất sắc nhất

Giải của Hội phê bình phim New York cho nam diễn viên xuất sắc nhất (New York Film Critics Circle Award for Best Actor) là một trong các giải thưởng của Hội phê bình phim New York (New York Film Critics Circle) để vinh danh các Nam diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất.

Trong 2 thập niên vừa qua (1990-2007), Hội Phê bình phim New York đã nhất trí với Giải Oscar về 5 trường hợp sau: 1991 Anthony Hopkins ở phim The Silence of the Lambs, 1995 Nicolas Cage ở phim Leaving Las Vegas, 1996 Geoffrey Rush ở phim Shine, 2006 Forest Whitaker ở phim The Last King of Scotland, và 2007 Daniel Day Lewis ở phim There Will Be Blood.

Các người đoạt giảiSửa đổi

Thập niên 1930Sửa đổi

Thập niên 1940Sửa đổi

Thập niên 1950Sửa đổi

Thập niên 1960Sửa đổi

Thập niên 1970Sửa đổi

Thập niên 1980Sửa đổi

Thập niên 1990Sửa đổi

Thập niên 2000Sửa đổi

Bản mẫu:NYFCC Awards Chron

Tham khảoSửa đổi