Giải của Hội phê bình phim online cho diễn xuất đột phá

Giải của Hội phê bình phim online cho diễn xuất đột phá là một giải của Hội phê bình phim online dành cho một diễn viên được cho là diễn xuất có nét đột phá trong một phim.

Dưới đây là danh sách cá người đoạt giải:

vai diễn "Selma Jezkova", phim Dancer in the Dark
vai diễn "Betty Elms/Diane Selwyn", phim Mulholland Drive
vai diễn "Lee Holloway", phim Secretary
vai diễn "Paikea", phim Whale Rider
vai diễn "María Álvarez", phim Maria Full of Grace
vai diễn "Frank Berkman", phim The Squid and the Whale
vai diễn "Borat", phim Borat
vai diễn "Tracy Turnblad", phim Hairspray
vai diễn "Eli", phim Let the Right One In

Tham khảo sửa