Giải của Hội phê bình phim online cho kịch bản gốc hay nhất

Giải của Hội phê bình phim online cho kịch bản gốc hay nhất là một giải của Hội phê bình phim online dành cho kịch bản gốc của một phim, được bầu là hay nhất trong năm.

Dưới đây là danh sách các kịch bản gốc đoạt giải:

Thập niên 1990Sửa đổi

Năm Kịch bản phim Tác giả
1998 The Truman Show Andrew Niccol
1999 Being John Malkovich Charlie Kaufman

Thập niên 2000Sửa đổi

Năm Kịch bản phim Tác giả
2000 Không có thông tin
2001 Mulholland Drive David Lynch
The Others Alejandro Amenábar
2002 Far from Heaven Todd Haynes
2003 Lost in Translation Sofia Coppola
2004 Eternal Sunshine of the Spotless Mind Charlie Kaufman
2005 Good Night, and Good Luck. George Clooney & Grant Heslov
2006 Pan's Labyrinth (El laberinto del fauno) Guillermo del Toro
2007 Juno Diablo Cody
2008 WALL-E Jim Reardon & Andrew Stanton

Bản mẫu:Online Film Critics Society Awards

Tham khảoSửa đổi