Giải của Hội phê bình phim online cho nhạc phim hay nhất


Giải của Hội phê bình phim online cho nhạc phim hay nhất là một giải của Hội phê bình phim online dành cho nhạc trong một phim được cho là hay nhất trong năm.

Dưới đây là danh sách các phim đoạt giải:

Thập niên 1990

sửa
Năm Phim Người soạn nhạc
1998 "Pleasantville" Randy Newman
1999 "South Park: Bigger, Longer & Uncut" Marc Shaiman

Thập niên 2000

sửa
Năm Phim Người soạn nhạc
2000 "Requiem for a Dream" Clint Mansell
2001 "Mulholland Drive" Angelo Badalamenti
2002 "Far from Heaven" Elmer Bernstein
2003 "The Lord of the Rings: The Return of the King" Howard Shore
2004 "The Incredibles" Michael Giacchino
2005 "Brokeback Mountain" Gustavo Santaolalla
2006 "The Fountain" Clint Mansell
2007 "There Will Be Blood" Jonny Greenwood
2008 "The Dark Knight" James Newton Howard & Hans Zimmer

Bản mẫu:Online Film Critics Society Awards

Tham khảo

sửa