Giải của Hội phê bình phim online cho quay phim xuất sắc nhất

Giải của Hội phê bình phim online cho quay phim xuất sắc nhất là một trong các giải của Hội phê bình phim online dành cho quay phim được bầu chọn là xuất sắc nhất trong năm.

Dưới đây là danh sách các phim và các người đoạt giải:

Thập niên 1990 sửa

Năm Phim Người quay phim
1998 Saving Private Ryan Janusz Kaminski
1999 Sleepy Hollow Emmanuel Lubezki

Thập niên 2000 sửa

Năm Phim Người quay phim
2000 Crouching Tiger, Hidden Dragon (Wo hu cang long) Peter Pau
2001 The Man Who Wasn't There Roger Deakins
2002 Far from Heaven Edward Lachman
2003 The Lord of the Rings: The Return of the King Andrew Lesnie
2004 Hero (Ying xiong) Christopher Doyle
2005 Sin City Robert Rodriguez
2006 Children of Men Emmanuel Lubezki
2007 No Country for Old Men Roger Deakins
2008 The Dark Knight Wally Pfister

Bản mẫu:Online Film Critics Society Awards

Tham khảo sửa