Giải của Hiệp hội phê bình phim Chicago cho kịch bản gốc hay nhất

Giải của Hiệp hội phê bình phim Chicago cho kịch bản gốc hay nhất là một giải thưởng hàng năm của Hiệp hội phê bình phim Chicago dành cho kịch bản gốc của một phim, được bầu chọn là hay nhất. Giải này mới được tách ra từ năm 2006. Trước đó, chỉ có giải cho kịch bản hay nhất, gồm cả kịch bản gốc và kịch bản chuyển thể.

Các kịch bản đoạt giải & được đề cửSửa đổi

Năm Kịch bản Tác giả
2006 The Queen Peter Morgan
Babel Guillermo Arriaga
Letters from Iwo Jima Iris Yamashita
Little Miss Sunshine Michael Arndt
United 93 Paul Greengrass
2007 Juno Diablo Cody
Before the Devil Knows You're Dead Kelly Masterson
Michael Clayton Tony Gilroy
Ratatouille Brad Bird
The Savages Tamara Jenkins
2008 WALL-E Andrew Stanton & Jim Reardon
In Bruges Martin McDonagh
Milk Dustin Lance Black
Rachel Getting Married Jenny Lumet
Synecdoche, New York Charlie Kaufman

Bản mẫu:CFCA Awards Chron

Tham khảoSửa đổi