Mở trình đơn chính

Giải của Hiệp hội phê bình phim Chicago cho kịch bản gốc hay nhất

Giải của Hiệp hội phê bình phim Chicago cho kịch bản gốc hay nhất là một giải thưởng hàng năm của Hiệp hội phê bình phim Chicago dành cho kịch bản gốc của một phim, được bầu chọn là hay nhất. Giải này mới được tách ra từ năm 2006. Trước đó, chỉ có giải cho kịch bản hay nhất, gồm cả kịch bản gốc và kịch bản chuyển thể.

Các kịch bản đoạt giải & được đề cửSửa đổi

Tham khảoSửa đổi