Giải của Viện phim Úc cho đạo diễn xuất sắc nhất

Giải của Viện phim Úc cho đạo diễn xuất sắc nhất là một giải của Viện phim Úc dành cho đạo diễn được bầu chọn là xuất sắc nhất.

Những người đoạt giảiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Bản mẫu:Australian Film Institute Awards