Giải phóng quân

trang định hướng Wikimedia

Giải phóng quân có thể là tên gọi tắt của: