Mở trình đơn chính

Giải thưởng Âm nhạc Mỹ cho Album Đồng quê được yêu thích nhất

Thập niên 2000Sửa đổi

Thập niên 1990Sửa đổi

Thập niên 1980Sửa đổi

Thập niên 1970Sửa đổi

Tham khảoSửa đổi