Giải thưởng Âm nhạc Mỹ cho Nghệ sĩ mới của năm

Giải thưởng Âm nhạc Mỹ cho hạng mục Nghệ sĩ Mới của Năm bắt đầu được trao tặng kể từ năm 2004. Trước đó, hạng mục này có tên là Nghệ sĩ Đột phá được Yêu thích Nhất (2004) hay Nghệ sĩ Đột phá (2005–2010).

Thập niên 2010Sửa đổi

 
Carly Rae Jepsen, chiến thắng hạng mục Nghệ sĩ Mới của Năm năm 2012

Thập niên 2000Sửa đổi

Tham khảoSửa đổi