Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 29

Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 29 được tổ chức ngày 18 tháng 4 năm 2010.

Danh sách các đề cử và giải thưởng

sửa
  Đoạt giải
  Đề cử
Phim hay nhất
Phim Tên tiếng Anh
Thập nguyệt vi thành
(十月圍城)
Bodyguards and Assassins
[[Đại chiến Xích Bích II: Quyết chiến thiên hạ
(赤壁:決戰天下)
Red Cliff II
Âm nhạc nhân sinh
(音樂人生)
KJ: Music and Life
Đại náo Shinjuku
(新宿事件)
Shinjuku Incident
Thiết Thính Phong Vân
(竊聽風雲)
Overheard
Đạo diễn xuất sắc nhất
Đạo diễn Phim
Trần Đức Sâm Thập Nguyệt Vi Thành
Hứa An Hoa Night and Fog
Ngô Vũ Sâm Đại chiến Xích Bích II: Quyết chiến thiên hạ
Nhĩ Đông Thăng Đại náo Shinjuku
Mạch Triệu HuyTrang Văn Cường Thiết thính phong vân
Kịch bản hay nhất
Biên kịch Phim
La Khải Nhuệ Tuế nguyệt thần thâu
Quách Tuấn Lập, Tần Thiên Nam, Trần Gia Nghi]], Trần Đồng Dân]] Thập Nguyệt Vi Thành
Vi Gia Huy, Âu Kiện Nhi Tái sinh hiệu
Tư Đồ Cẩm Nguyên, Âu Lực Kì, Tổ sáng tác Ngân Hà Ngoài ý muốn
Mạch Triệu Huy, Trang Văn Cường Thiết thính phong vân
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất
Diễn viên Phim
Nhậm Đạt Hoa Tuế nguyệt thần thâu
Vương Học Kỳ Thập Nguyệt Vi Thành
Nhậm Đạt Hoa Night and Fog
Quách Phú Thành Kẻ sát nhân
Lưu Thanh Vân Thiết thính phong vân
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất
Diễn viên Phim
Huệ Anh Hồng Tâm ma
Trương Tịnh Sơ Night and Fog
Triệu Vy Hoa mộc lan
Thư Kỳ Tinh mộng kỳ duyên
Ngô Quân Như Tuế nguyệt thần thâu
Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất
Diễn viên Phim
Tạ Đình Phong Thập Nguyệt Vi Thành
Lương Gia Huy Thập Nguyệt Vi Thành
Trương Chấn Đại chiến Xích Bích II: Quyết chiến thiên hạ
Bằng Thối Phàm Ngoài ý muốn
Phương Trung Tín Thiết thính phong vân
Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất
Diễn viên Phim
Diệp Tuyền Ngoài ý muốn
Lý Vũ Xuân Thập Nguyệt Vi Thành
Phạm Băng Băng Thập Nguyệt Vi Thành
Triệu Vy Đại chiến Xích Bích II: Quyết chiến thiên hạ
Hà Vận Thi Du long hí phượng
Diễn viên mới xuất sắc nhất
Diễn viên Phim
Lý Trị Đình Tuế nguyệt thần thâu
Trần Pháp Lạp Turning Point
Lý Vũ Xuân Thập Nguyệt Vi Thành
Chu Quyền Lệ vương tử
Chung Thiệu Đồ Tuế nguyệt thần thâu

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa