Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt V

Ngày 15 tháng 1 năm 2017, Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt V về Khoa học - Công nghệ đã được Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức trao tặng cho 9 công trình.

Đến ngày 20 tháng 5 năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng tổ chức lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt V về Văn học - Nghệ thuật cho 19 tác giả (đồng tác giả).

Khoa học - công nghệ (9 giải)Sửa đổi

Khoa học xã hội và nhân văn (2 giải)Sửa đổi

  • GS.TS. Đỗ Hữu Châu với công trình Ngữ dụng học
  • GS.NGND. Phan Huy Lê với công trình Lịch sử và Văn hóa Việt Nam - Tiếp cận bộ phận

Khoa học tự nhiên (4 giải)Sửa đổi

Khoa học y dược (3 giải)Sửa đổi

Văn học - nghệ thuật (18 giải)Sửa đổi

Âm nhạc (6 giải)Sửa đổi

Sân khấu (3 giải)Sửa đổi

Văn học (4 giải)Sửa đổi

Múa (2 giải)Sửa đổi

Kiến trúc (1 giải)Sửa đổi

Văn nghệ dân gian (1 giải)Sửa đổi

Nhiếp ảnh (1 giải)Sửa đổi

Tham khảoSửa đổi