Giải thưởng Tiểu luận

Giải thưởng Tiểu luận (tiếng Pháp: Prix de l'Essai) là một giải thưởng văn học hàng năm của Viện hàn lâm Pháp, được thành lập năm 1971 với sự hỗ trợ của Quỹ Broquette-Gonin.

Giải thưởng này dành cho một tác phẩm hoặc toàn bộ tác phẩm tiểu luận của một tác giả.

Những người đoạt giảiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi