Giải thưởng của AIA cho hãng kiến trúc


Giải thưởng Hãng kiến trúc là giải thưởng cao nhất của Hiệp hội Kiến trúc sư Mỹ AIA tặng thưởng cho các hãng kiến trúc có các công trình kiến trúc có chất lượng cao.

Danh sách những hãng Kiến trúc đã nhận giải thưởng:

Tham khảoSửa đổi