Giới âm nhạc

trang định hướng Wikimedia

Giới âm nhạc, nền âm nhạc, nền nhạc, làng nhạc hay còn được gọi là nhạc đàn có thể là:

  • Cộng đồng nhạc
  • Giới indie hay làng nhạc indie, tức cộng đồng các ban nhạc indie địa phương hay bản địa và khán thính giả của họ.

Xem thêm sửa