Mở trình đơn chính

Giới hạn Roche là một khoảng cách gần nhất mà hai thiên thể có được. Nếu vượt qua khoảng cách đó, thiên thể nhỏ hơn trong hai thiên thể sẽ bị vỡ vụn. Ví dụ, nếu Mặt Trăng vượt qua giới hạn Roche, nó sẽ bị vỡ thành trăm mảnh. Nhưng cũng có thể gây thiệt hại cho hành tinh lớn hơn là Trái Đất. Dù vậy, có một số thiên thể bị hút lại gần Lỗ đen và chẳng những thế, nó còn vượt qua giới hạn Roche, và vì thế nên nó bị nghiền nát. Nhà thiên văn Pháp Edouard Albert Roche (D.Roche) (1820–1883) là người đầu tiên tính ra giới hạn này.

Tham khảoSửa đổi