Giới luật, hay giáo luật, là những luật lệ của các tổ chức tôn giáo, giao hội quy định về những điều chức sắc, chức việc, tín đồ của tôn giáo được làm hay không được làm. Một số giới luật tôn giáo tiêu biểu trên thế giới như: