Mở trình đơn chính
Giới tính của động vật bao gồm sự kết hợp của một tinh trùng và một noãn tử.

Trong sinh vật học, giới tính là một quá trình kết hợp và pha trộn những đặc điểm di truyền học của sinh vật, thường dẫn đến kết quả là sự chuyên môn hóa thành giống đựcgiống cái (các giới).

Ở loài người chỉ tồn tại 2 giới tính: Nam giới và nữ giới, ngoài ra không tồn tại giới tính nào khác. Một số báo chí còn dùng khái niệm "giới tính thứ ba" để chỉ người đồng tính hoặc chuyển giới, nhưng thực ra cách gọi này là sai về bản chất khoa học. Người đồng tính hoặc chuyển giới thực ra vẫn là Nam giới hoặc Nữ giới chứ không phải là 1 giới tính riêng (họ khác người thường ở vấn đề về tâm lý chứ không phải về thể chất), theo đó giấy tờ tùy thân của họ vẫn ghi là "Nam giới" hoặc "Nữ giới" như những người khác. Do đó, khái niệm "giới tính thứ ba" chỉ là cách gọi trên báo chí cho người đọc dễ hiểu, chứ về mặt khoa họcpháp lý thì không hề tồn tại kiểu "giới tính thứ ba" này.

Mục lục

Chức năngSửa đổi

Sinh sản hữu tính là sự kết hợp các tế bào chuyên biệt (giao tử) định hình thành một hình thể con mang đặc điểm kế thừa từ cả hai cá thể bố và mẹ. Các giao tử có thể có hình dạng và chức năng đồng nhất (được biết với tên gọi "đồng giao tử"), nhưng trong nhiều trường hợp lại tiến hóa thành không đồng nhất là hai dạng giới tính đặc trưng của giao tử (dị giao tử): giao tử đực thì nhỏ, có khả năng di chuyển, và tiến hóa để vận chuyển thông tin di truyền của chúng đi xa hơn; trong khi giao tử cái lại lớn, không có khả năng di chuyển và chứa các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển lúc mới đầu của sinh vật con.

Một giới của sinh vật được xác định bằng giao tử mà nó sản sinh: giới đực sinh ra các giao tử đực (tinh trùng hay tinh dịch) còn giới cái sinh ra những giao tử cái (tế bào trứng hay noãn tử), các cá thể sinh vật sản sinh ra cả giao tử đực và cái được gọi là sinh vật lưỡng tính. Thường thì sự khác biệt về thể chất đi đôi với sự khác biệt về giới tính; việc quan hệ tình dục lưỡng tính có thể phản ánh sự khác biệt trong chức năng sinh sản của từng giới tính.

Bài liên quanSửa đổi

Liên kết ngoài và đọc thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi