Giờ Kyrgyzstan (KGT)múi giờ của Kyrgyzstan.[1] Nó đi trước +6:00 giờ so với Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC+6). Kyrgyzstan không sử dụng Quy ước giờ mùa hè.

Lịch sử múi giờ của Kyrgyzstan [2]

Từ Đến Vùng DST
2 tháng 5 năm 1924 21 tháng 6 năm 1930 UTC+5 không
21 tháng 6 năm 1930 1 tháng 4 năm 1981 UTC+6 không
1 tháng 4 năm 1981 31 tháng 3 năm 1991 UTC+6
31 tháng 3 năm 1991 12 tháng 8 năm 2005 UTC+5
12 tháng 8 năm 2005 nay UTC+6 không

Từ 1924 đến 1992 Kyrgyzstan luôn có Giờ Moskva + 3 giờ.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “KGT – Kyrgyzstan Time (Standard Time)”. Time and Date. Truy cập ngày 20 tháng 6 năm 2015. 
  2. ^ “IANA — Time Zone Database”. Truy cập 4 tháng 9 năm 2015.