Giờ mùa hè Vương quốc Liên hiệp Anh

(Đổi hướng từ Giờ mùa hè Anh Quốc)

Giờ mùa hè Anh Quốc (tiếng Anh: British Summer Time BST) là một múi giờ của Anh Quốc của thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày hệ thống, hơn Giờ chuẩn Greenwich (GMT) đến một giờ trước. Giờ mùa hè Anh Quốc bắt đầu lúc 01:00 GMT vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 và kết thúc vào 01:00 GMT (02:00 GMT) vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 10, phạm vi thời gian và Trung Âu có cùng thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày. Giờ mùa hè Anh Quốc bắt đầu được sử dụng sau khi thiết lập Đạo luật thời gian mùa hè năm 1916, khi bắt đầu thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày là ngày 21 tháng 5 và thời gian kết thúc là ngày 1 tháng 10. Bảng sau liệt kê các ngày bắt đầu và ngày kết thúc của Giờ mùa hè Anh từ năm 2019 đến 2025:

Các quốc gia theo giờ mùa hè (xanh lá) trong đó có Anh Quốc.
Múi giờ châu Âu:
Xanh dương nhạt Giờ Tây Âu (UTC+0)
xanh dương Giờ Tây Âu (UTC+0)
Giờ mùa hè Tây Âu (UTC+1)
Giờ mùa hè Anh Quốc
nâu Giờ Trung Âu (UTC+1)
Giờ mùa hè Trung Âu (UTC+2)
kaki Giờ Đông Âu (UTC+2)
Giờ mùa hè Đông Âu (UTC+3)
vàng Giờ Kaliningrad (UTC+2)
lục nhạt Giờ Viễn đông châu Âu/
Giờ Moskva (UTC+3)
Các màu nhạt chỉ các quốc gia không sử dụng giờ mùa hè: Belarus, Iceland, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ.
Năm Bắt đầu Chấm dứt
2019 31 tháng 3 27 tháng 10
2020 29 tháng 3 25 tháng 10
2021 28 tháng 3 31 tháng 10
2022 27 tháng 3 30 tháng 10
2023 26 tháng 3 29 tháng 10
2024 31 tháng 3 27 tháng 10
2025 30 tháng 3 26 tháng 10

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa