Giờ mùa hè Anh Quốc

Giờ mùa hè Anh Quốc (tiếng Anh: British Summer Time BST) là một múi giờ của Anh Quốc của thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày hệ thống, hơn Giờ chuẩn Greenwich (GMT) đến một giờ trước. Giờ mùa hè Anh Quốc bắt đầu lúc 01:00 GMT vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 và kết thúc vào 01:00 GMT (02:00 GMT) vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 10, phạm vi thời gian và Trung Âu có cùng thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày. Giờ mùa hè Anh Quốc bắt đầu được sử dụng sau khi thiết lập Đạo luật thời gian mùa hè năm 1916, khi bắt đầu thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày là ngày 21 tháng 5 và thời gian kết thúc là ngày 1 tháng 10.

Các quốc gia theo giờ mùa hè (xanh lá) trong đó có Anh Quốc.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi