Gia Định tam hùng (chữ Hán: 嘉定) là danh hiệu người đời phong tặng cho ba vị danh tướng của Nguyễn Ánh gồm: Đỗ Thanh Nhơn, Châu Văn TiếpVõ Tánh.[1]

Đỗ Thanh Nhơn

sửa

Đỗ Thanh Nhơn là người huyện Hương Trà, phủ Thừa Thiên. Ông theo chúa Nguyễn chống Tây Sơn ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến và lập được nhiều công lớn. Ông là người lập Nguyễn Ánh lên ngôi chúa và đóng vai trò quan trọng trong lần trở lại Gia Định lần thứ nhất của Nguyễn Ánh. Nhưng về sau ông lại bị chính Nguyễn Ánh giết hại năm 1780.[2]

Châu Văn Tiếp

sửa

Châu Văn Tiếp nguyên quán Phù Mỹ, Quy Nhơn. Trước theo Tây Sơn nhưng về sau lại về phe chúa Nguyễn. Là người có công đầu giúp Nguyễn Ánh lấy Gia Định lần hai và đóng vai trò rất quan trọng trong thỏa ước cầu viện Xiêm của Nguyễn Ánh.[3] Ông tử trận năm 1784 khi đối trận với tướng Tây Sơn là Trương Văn Đa trong trận Mân Thít.[4]

Võ Tánh

sửa

Võ Tánh sinh tại huyện Phước An, tỉnh Biên Hòa. Ông là người chống Tây Sơn ngay từ những ngày đầu. Về sau ông theo Nguyễn Ánh và lập được nhiều công lớn. Ông đóng vai trò quan trọng trong cuộc tử thủ thành Quy Nhơn, giúp cầm chân hai tướng nhà Tây Sơn là Trần Quang DiệuVõ Văn Dũng để Nguyễn Ánh mang đại quân ra bắc chiếm Phú Xuân năm 1802.[5]

Dị Bản: Nguyễn Huỳnh Đức

sửa

Một số dị bản cho rằng Nguyễn Huỳnh Đức là nhân vật thứ 3 trong Gia Định Tam Hùng, ở vị trí của Châu Văn Tiếp.

Tham khảo

sửa
  1. ^ Huỳnh Minh 2006, tr. 105.
  2. ^ Huỳnh Minh 2006, tr. 105-108.
  3. ^ Trần Trọng Kim 1971, tr. 110-111.
  4. ^ Huỳnh Minh 2006, tr. 108-110.
  5. ^ Huỳnh Minh 2006, tr. 111-114.

Thư mục

sửa
  • Huỳnh Minh (2006), Gia Định xưa, Nhà xuất bản Văn Hóa Thông tin
  • Trần Trọng Kim (1971), Việt Nam sử lược, 2, Sài Gòn: Trung tâm Học liệu Xuất bản thuộc Bộ Giáo dục, Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 8 năm 2018, truy cập ngày 23 tháng 8 năm 2008.