Gia Định thành

trang định hướng Wikimedia

Gia Định thành có thể là:

  • Đơn vị hành chính thời vua Gia Long, đổi tên từ trấn Gia Định năm 1808. Xem Gia Định Thành.
  • Tòa thành Gia Định, được xây ở làng Tân Khai, thuộc huyện Bình Dương cũ. Xem Thành Gia Định.