Gia phả nhà Lincoln

Gia đình Lincoln bao gồm tất cả con cháu của Abraham LincolnMary Todd Lincoln. Gia đình không còn người nối dõi kể từ khi người cháu cuối cùng còn sống, Robert Todd Lincoln Beckwith, mất ngày 24 tháng 12 năm 1985 mà không có người con nào. Có mười người con cháu của Lincoln được biết đến và chỉ có ba người có con; Robert Todd Lincoln, Mary "Mamie" Lincoln, và Jessie Harlan Lincoln.

Cây gia phả nhà LincolnSửa đổi

 
 
Abraham Lincoln
1809-1865
 
Mary Todd Lincoln
1818-1882
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robert Todd Lincoln
1843-1926
 
Edward Baker Lincoln
1846-1850
 
William Wallace Lincoln
1850-1862
 
Tad Lincoln
1853-1871
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mary "Mamie" Lincoln
1869-1938
 
Abraham Lincoln II
1873-1890
 
Jessie Harlan Lincoln
1875-1948
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lincoln Isham
1892-1971
 
 
 
Mary Lincoln Beckwith
1898-1975
 
Robert Todd Lincoln Beckwith
1904-1985
 

Tham khảoSửa đổi