Giai cấp vô sản

giai cấp xã hội

Giai cấp vô sản (tiếng Latinh: proletarius) là thuật ngữ để chỉ tầng lớp xã hội của những người kiếm tiền công trong xã hội tư bản, người mà tài sản duy nhất có giá trị vật chất đáng kể là sức lao động của họ.[1]

Trong Hiến pháp của Cộng hòa La MãSửa đổi

Trong triết học Mác-LêninSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ proletariat. Truy cập: ngày 6 tháng 6 năm 2013.