Giang Bắc (phía bắc của sông, tiếng Trung: ; bính âm: Jiāngběi; Wade–Giles: Chiang-bei) là tên gọi trong văn hóa Trung Quốc chỉ vùng đất nằm về phía bắc của hạ lưu Trường Giang (Dương Tử), là con sông dài nhất châu Á, bao gồm cả vùng phía bắc của đồng bằng Trường Giang, nơi tập trung của các cư dân sử dụng tiếng Ngô.

Địa lý sửa

Vùng đất Giang Bắc thường được xác định là bao gồm phía bắc sông Dương Tử thuộc tỉnh Giang TôAn Huy, cụ thể là khu vực Giang Hoài.

Lịch sử sửa

Văn hóa sửa

Về văn hóa, văn hóa Giang Hoài và văn hóa Hoài Dương là chính, phổ biến là văn hóa Giang Hoài.

Thi ca, văn học sửa

Kiến trúc sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa